Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody i formy pracy. "

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy