Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

""Klasowy FESTIWAL NAUKI" - wykorzystanie różnorodnych doświadczeń i eksperymentów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do rozbudzania zainteresowań przyrodniczych."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy