Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Rozwiązywanie konfliktów w zespole (źródła konfliktu, sposoby rozpoznawania, zarządzanie emocjami, ćwiczenia radzenia sobie z sytuacjami trudnymi)."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy