Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"Żeby chciało się chcieć… jak motywować uczniów (i siebie) do pracy? (motywacja i motywatory, sposoby wyznaczania celów, style motywacyjne)."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy