Champion - szkolenia dla nauczycieli

Zapisz się na szkolenie

"PRIORYTET MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach i szkołach. Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój dziecka w pracy indywidualnej i grupowej."

Wypełnij wszystkie pola formularza

Dane osobiste

--

Dane zakładu pracy